Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is the body of the animal."

Dịch:Đây là xác của con vật.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mBug2

mình thấy từ ''xác'' thì nghe trông ghê quá .Mình nghĩ từ ''thân'' thì hợp hơn í

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Cứ dịch là "Cơ Thể Động Vật" đi, mình ghi vậy vẫn đúng nè !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentron7

I can't use animal for "động vật" in this case, why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

I answered " Đây là thân thể động vật" and it was accepted

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vovanly2015

Mình trả lời "Đây là cơ thể của động vật" cũng đúng :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaDo11

Thân hình ko đc ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

"Đây là cơ thể của động vật" cũng được chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lin0202

nhưng từ xác thì chỉ con vật đã chết, còn từ cơ thể thì chung chung hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongdesign85

Vướn hoài câu này không qua được. Dù nhập đúng đáp án cũng bị báo sai "Đây là xác của con vật." Ôi thần linh ơi! Cứu cứu!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Mình ghi "Đây là cơ thể động vật" được chấp nhận nè, vì xác chết là dead body hoặc corpse !

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoangin1

trả lời đây là cơ thể của động vật , vậy mà cũng sai

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 22
  • 11

"Đây là thân của một con vật" thì sao sai???

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoi

mình ghi là xác của động vật cho ngắn gọn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

Đề nghị bổ sung thêm đáp án "con thú" vì con thú cũng tương đương với con vật :))

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình dịch là "đây là xác của động vật" được chấp nhận nè

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Oẹ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

This is body of the animal

3 năm trước