"This is the body of the animal."

Dịch:Đây là xác của con vật.

November 14, 2014

19 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/mBug2

mình thấy từ ''xác'' thì nghe trông ghê quá .Mình nghĩ từ ''thân'' thì hợp hơn í

September 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Nhackhongloi16

Cứ dịch là "Cơ Thể Động Vật" đi, mình ghi vậy vẫn đúng nè !!!

September 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyentron7

I can't use animal for "động vật" in this case, why?

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

I answered " Đây là thân thể động vật" and it was accepted

February 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vovanly2015

Mình trả lời "Đây là cơ thể của động vật" cũng đúng :)

March 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HaDo11

Thân hình ko đc ah

September 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

"Đây là cơ thể của động vật" cũng được chứ?

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lin0202

nhưng từ xác thì chỉ con vật đã chết, còn từ cơ thể thì chung chung hơn

May 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuongdesign85

Vướn hoài câu này không qua được. Dù nhập đúng đáp án cũng bị báo sai "Đây là xác của con vật." Ôi thần linh ơi! Cứu cứu!

September 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nhackhongloi16

Mình ghi "Đây là cơ thể động vật" được chấp nhận nè, vì xác chết là dead body hoặc corpse !

October 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BimBim0605

trả lời đây là cơ thể của động vật , vậy mà cũng sai

November 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yahiba

"Đây là thân của một con vật" thì sao sai???

January 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoi

mình ghi là xác của động vật cho ngắn gọn

January 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/downloadme4free

Đề nghị bổ sung thêm đáp án "con thú" vì con thú cũng tương đương với con vật :))

June 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BinhDang2018

mình dịch là "đây là xác của động vật" được chấp nhận nè

July 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/danghoangan2006

Oẹ

June 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ngct200912

good !

October 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Vinh.

This is body of the animal

March 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hung129778

Làm cái này 3 giờ sáng đảm bảo có ma!

September 7, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.