Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ viết những quyển sách."

Dịch:The woman writes the books.

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hienbuikt999

books củng được mà? không thay the books được à ad?

0
Trả lời3 năm trước