Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I write the book."

Dịch:Tôi viết quyển sách.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hienbuikt999

tôi viết sách sao lại sai?

3 năm trước