Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng mười hai là một tháng."

Dịch:December is a month.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgcBi

The december is a month

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

trước các tháng trong năm không được dùng mạo từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ruanjiaqing

Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeKieuLy13

December is one of the month.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu này về nghĩa cũng chưa phù hợp mà về ngữ pháp cũng chưa chính xác, phải là December is one of the months

3 năm trước