"Tháng mười hai là một tháng."

Dịch:December is a month.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgcBi

The december is a month

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

trước các tháng trong năm không được dùng mạo từ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ruanjiaqing

Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeKieuLy13

December is one of the month.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu này về nghĩa cũng chưa phù hợp mà về ngữ pháp cũng chưa chính xác, phải là December is one of the months

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.