Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like sleeping in the afternoon."

Dịch:Tôi thích ngủ vào buổi chiều.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sonpham677346

Chẳng ai nói ngủ trong buổi chiều cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Thói quen đó không tốt chút nào! :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthaodien

tôi thích ngủ vào buổi trưa==> Cũng đc mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

buổi trưa là at noon

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthaodien

cảm ơn trang

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoc906801
2 tháng trước