Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They used the equipment to make cheese."

Dịch:Họ đã dùng thiết bị để làm phô mai.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vothutruoc

Họ đã dùng dụng cụ để làm phô mai. Họ đã dùng dụng cụ để chế tạo phô mai.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamthuyng3

Họ đã sử dụng thiết bị để tạo phô mai mà sai

3 tuần trước