Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Her musical career is interesting."

Dịch:Sự nghiệp âm nhạc của cô ấy thì thú vị.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

"là" hay "thì" ở đây có gì khác nhau?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

"là" nghe không hay bằng "thì"

3 năm trước