Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am looking for his name on the list."

Dịch:Tôi đang tìm kiếm tên của anh ấy trong danh sách.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hale0407

In the list mới là trong danh sách chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hhuuthien_duo

Ngu mà la lớn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TonLongTru
TonLongTru
  • 25
  • 8
  • 7
  • 2
  • 789

I am looking for his name on the list............On Translate in don't truth

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TonLongTru
TonLongTru
  • 25
  • 8
  • 7
  • 2
  • 789

In the list

1 năm trước