Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My previous boyfriend did not have a job."

Dịch:Bạn trai cũ của tôi đã không có một công việc.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocSon103

Ban trai truoc cung duoc ma mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn trai trước cũng đúng, đáp án của bạn không được chấp nhận à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tan706268

Câu này đâu phải thì hiện tại hoàn thành.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

bạn trai cũ @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

ok :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/catbuicatbui

"my previous boyfriend has not had a job" thì có sai kg?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truonghuynh587

câu này sau thấy kì vậy ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tiger315

bạn trai cũ của tôi đã không có một công việc nào. ?!?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdat
ngdat
 • 21
 • 3
 • 99

sao lại dùng have nhỉ

2 tháng trước