Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ"

Dịch:The woman

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynMinhT17

Why " the "

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/canhchjmbang

tào lao quá, máy móc quá thế "a" có tội tình gì?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuan171819

tôi nghĩ woman là được mà. Tại sao lại là The, đâu chỉ đích danh đâu

0
Trả lời3 năm trước