Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy uống trà của tôi."

Dịch:He drinks my tea.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LVNQUANG11

Khi nào dùng "my" và "mine" vậy cả nhà?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhung775473

Khó hiểu thật

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnAnhi

Sử dụng đại từ sở hữu là Mine chứ??

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/chudu

Gaugauagauagayagagauagagauagaaugaagu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/chudu

X

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThuThoGiaL

"He" là ngôi thứ ba số ít nên phải thêm "s"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuHuongNg858001

Ji5j

3 tháng trước