"You drink the water."

Dịch:Bạn uống nước.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/han050507

bạn uống nước

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.