Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You drink the water."

Dịch:Bạn uống nước.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/han050507

bạn uống nước

3 năm trước