1. Forum
  2. >
  3. Topic: Danish
  4. >
  5. "She has given me this beauti…

"She has given me this beautiful and modern shirt."

Translation:Hun har givet mig denne smukke og moderne skjorte.

November 16, 2014

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/khauge

beautiful kan også betyde flot eller smuk

Learn Danish in just 5 minutes a day. For free.