Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want her to read these directions."

Dịch:Tôi muốn cô ta đọc những chỉ thị này.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuongNguye8

co ai nghe duoc tu "her" khong vay?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuPhng733664

Luong Nguyen mình nè! :-)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

"Ta"mà mình nghi thành "Tao"nên sai "ùi"!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuPhng733664

Kieu duy hung bạn nghe sai ạ mình nghe được này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuPhng733664

Phuong đúng rùi mik nghe rõ lém lum

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranminhducge

Những chứ ai lại bảo là các

1 năm trước