Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the power of the engine?"

Dịch:Sức mạnh của cỗ máy là gì?

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentron7

In my realm of electrical engineering, i think power is "Công suất" in Vietnamese, it is even more accurate in this case

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanThanhH1

"The power of the engine is of 1 MW" được hiểu là "công suất của động cơ là 1MW". Vậy "power" được hiểu là "sức mạnh", là "quyền lực", là "công suất".

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình sẽ thích dịch là: công suất của động cơ là gì?

0
Trả lời2 tuần trước