"What is the power of the engine?"

Dịch:Sức mạnh của cỗ máy là gì?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentron7

In my realm of electrical engineering, i think power is "Công suất" in Vietnamese, it is even more accurate in this case

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanThanhH1

"The power of the engine is of 1 MW" được hiểu là "công suất của động cơ là 1MW". Vậy "power" được hiểu là "sức mạnh", là "quyền lực", là "công suất".

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình sẽ thích dịch là: công suất của động cơ là gì?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hong273793

yes

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/hong273793

me too

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.