"Τρώτε το ιταλικό τυρί."

Μετάφραση:You eat the Italian cheese.

πριν από 3 χρόνια

4 σχόλια
Αυτή η συζήτηση είναι κλειδωμένη.


https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 21
  • 11
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
  • 182

Could this be imperative: "Eat the Italian cheese." ?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
  • 22
  • 14
  • 14
  • 10
  • 10
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 111

No!!! The imperative is "Φάτε το ιταλικό τυρί."

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 21
  • 11
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
  • 182

Ah, thank you that clarifies it. Why so many exclamation mark? It's scary and a tad down putting.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
  • 22
  • 14
  • 14
  • 10
  • 10
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 111

or "Να τρώτε το ιταλικό τυρί" also can be used as an imperative.

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.