"I take off my clothes."

Translation:Jag tar av mig kläderna.

November 18, 2014

1 Comment


https://www.duolingo.com/Madrilenno

Wouldn't "Jag klär av mig" be valid too?

November 18, 2014
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.