"Theuniversehasnolimit."

Dịch:Vũ trụ không có giới hạn.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

The universe does not have limit

4 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.