Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The universe has no limit."

Dịch:Vũ trụ không có giới hạn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

cupid has no limit.

9 tháng trước

Thảo luận liên quan