Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn còn ở đây à?"

Dịch:Are you still here?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhluands

Are you here cua dc chu nhi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Are you still there dx chấp nhận không, ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AmelioPepino
AmelioPepino
  • 20
  • 20
  • 18
  • 14

" There " la o do' " Here" la o day nhe ban Good luck :>"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kindestangel

Do you still live here?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoctu5

"also here" thi sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Are you still staying here

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcNguyn657986

Are you still here

5 tháng trước