"Is there any another option?"

Dịch:Có sự lựa chọn nào khác không ?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

bất cứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Any bỏ ko à

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Cấu trúc "any another" thấy không ổn. Mong Ad giải thích thêm?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

Âm thanh quá kinh khủng, không thể nghe đc is there

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.