Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is there any another option?"

Dịch:Có sự lựa chọn nào khác không ?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

bất cứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Any bỏ ko à

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Cấu trúc "any another" thấy không ổn. Mong Ad giải thích thêm?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

Âm thanh quá kinh khủng, không thể nghe đc is there

1 tháng trước