"Họ chuẩn bị loại cá này như thế nào ở Pháp?"

Dịch:How do they prepare this fish in France?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

How do they prepare this type of fish in france

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Câu trả lời đúng sai rồi. Loại cá này mà this fish làm sao được.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuchv

how do they prepare this kind of fish in France?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.