"Họ chuẩn bị loại cá này như thế nào ở Pháp?"

Dịch:How do they prepare this fish in France?

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.