Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ chuẩn bị loại cá này như thế nào ở Pháp?"

Dịch:How do they prepare this fish in France?

3 năm trước

0 Nhận xét