https://www.duolingo.com/profile/tuanHH1274

Why?

Mình có 31 ngày streak, chỉ nghỉ học mộ t ngày sao bị mất hết nhỉ????

November 18, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/leehaSON

điểm streak được tích là các ngày bạn học liên tiếp nhau nếu nghỉ một ngày điểm của bạn sẽ trở về số 0, nếu muốn giữ điểm một ngày bạn không học bạn có thể dùng lingots để mua, hoặc chỉ cần học lại một bài dễ nào đó là được, mình cũng làm như thế đó!!!!!!!!

November 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tuanHH1274

thanks bạn!

November 18, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.