Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is the first cat in my house."

Dịch:Đây là con mèo đầu tiên trong nhà tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KronWu

sai " của nhà tôi ", chắc phải dịch sát nghĩa quá ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhdung163

mình nghĩ là từ của nhà tôi nghe hợp lý hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yohurt_pjnk

Thần kinh

1 năm trước