1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I want to ask you a favor."

"I want to ask you a favor."

Dịch:Tôi muốn nhờ bạn giúp đỡ.

November 19, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VoTanNguyen

'tôi muốn yêu cầu" không được à -dịch không hiểu tí nào


https://www.duolingo.com/profile/lien413289

ask a favor là muốn nhờ ai một việc gì nên ko thể yêu cầu.


https://www.duolingo.com/profile/HTLiemLTVP

sao giúp đỡ mà lại không là help nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

Lỗi rồi. Tôi muốn nhờ bạn giúp đỡ báo sai nó ghi HỎI @@


https://www.duolingo.com/profile/alan736482

Sửa rồi nhé


https://www.duolingo.com/profile/thanhnguye883461

tôi muốn yêu cầu bạn một ân huệ??


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

" ân huệ" mà lại " yêu cầu" người ta ? Không phải lúc nào dùng từ ngữ hoa mỹ cũng hợp lý!!!


https://www.duolingo.com/profile/SNbDmZ
  • 1307

Tôi muốn xin bạn một ân huệ


https://www.duolingo.com/profile/BLinhSan

Dịch sai rồi Due ạ


https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

"Tôi muốn hỏi bạn một sự giúp đỡ" sao không được nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

" tôi muốn xin bạn một sự giúp đỡ" mà lại sai :(


https://www.duolingo.com/profile/HuyLCh

Câu này lạ quá, add ơi!?! '-'


https://www.duolingo.com/profile/aivan92

Tôi muốn xin bạn một ân huệ mới chính xác chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I want to ask you a favor, I wan to ask you a favor, I want to ask you a favor, I want to ask you a favor, I want to ask you a favor


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I want to ask you a favor, I want to ask you a favor, I want to ask you a favor, I want to ask you a favor, I want to ask you a favor


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Câu này quá lịch sự khi nhờ vả (mượn tiền cuối tháng, kkk). Trong giao tiếp thường sử dụng "Can you help me ?"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu