Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/donguyen50t

thắc mắc

Cái chuông vàng để làm gì vậy ? Làm sao sử dụng nó ?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Newbe_N

xem tin nhắn hoặc các reply bạn có tham gia thảo luận

3 năm trước