https://www.duolingo.com/profile/donguyen50t

thắc mắc

Cái chuông vàng để làm gì vậy ? Làm sao sử dụng nó ?

November 19, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Newbe_N

xem tin nhắn hoặc các reply bạn có tham gia thảo luận

November 19, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.