1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "Is she a girl?"

"Is she a girl?"

Překlad:Je ona dívka?

November 19, 2014

6 komentářů


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Proponentům překladů se zájmenem "to", např. Je to dívka? navrhuji uvážit, jestli přes o něco přirozenější češtinu váš překlad spíše nepatří k jiné anglické větě, jako třeba Is [it/that/this] a girl? Bude-li tento překlad přesto přijat i zde, je pak dost možné, že

  1. některým uživatelům bude ztížena možnost pocítit rozdíly v angličtině (protože bude přijímán kdejaký významově podobný překlad) a
  2. někteří uživatelé oprávněně budou poukazovat na nepřesnost přijímaných překladů.

Všem uživatelům se přispěvatelé prostě zavděčit nemohou (Božena Němcová asi byla první přispěvatelkou).

Osvědčená cesta i dospělými kurzy na DL je překládat větu co nejpřesněji, ne význam. To znamená používat, je-li to rozumně možné, stejný čas, stejný slovní druh, zhruba odpovídající slovní pořádek, negaci stejného větného členu (it is not significant it is insignificant), co nejběžnější kombinaci v rámci předchozích možností, atd. Zkombinuju-li dvě nebo tři odchylky v kurzu mezi angličtinou a španělštinou, můžu čekat odmítnutí technicky správné odpovědi i tam.


https://www.duolingo.com/profile/aneta114

Bohužel „is” nejde vubec slyšet.


https://www.duolingo.com/profile/ValaCZE

Tady z diskuze je slyšet bezvadně.


https://www.duolingo.com/profile/Czech0011

Je slyšet v pořádku. Můžete také zvolit, aby se věta přečetla pomaleji. [Obrázek želvy]


https://www.duolingo.com/profile/AlizAngel

Nice nice more like ice


https://www.duolingo.com/profile/Hana346899

Chybí možnost vlozit otazník, který je vyžadován

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.