"I thought you had gone to the movies."

Dịch:Tôi đã nghĩ bạn đã đi xem phim.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Tôi đã nghĩ bạn đã đi đến rạp chiếu phim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

"movies" sao chỉ dịch là "phim" mà không phải là "những bộ phim"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tại sao đáp án khác với đáp án trong phần thảo luận? Tôi trả lời giống như đáp án trong phần thảo luận nhưng lại SAI.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi đã nghĩ rằng bạn đã đi xem phim

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.