Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I thought you had gone to the movies."

Dịch:Tôi đã nghĩ bạn đã đi xem phim.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Tôi đã nghĩ bạn đã đi đến rạp chiếu phim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

"movies" sao chỉ dịch là "phim" mà không phải là "những bộ phim"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tại sao đáp án khác với đáp án trong phần thảo luận? Tôi trả lời giống như đáp án trong phần thảo luận nhưng lại SAI.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi đã nghĩ rằng bạn đã đi xem phim

4 tháng trước