"I thought you had gone to the movies."

Dịch:Tôi đã nghĩ bạn đã đi xem phim.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Tôi đã nghĩ bạn đã đi đến rạp chiếu phim

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

"movies" sao chỉ dịch là "phim" mà không phải là "những bộ phim"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tại sao đáp án khác với đáp án trong phần thảo luận? Tôi trả lời giống như đáp án trong phần thảo luận nhưng lại SAI.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi đã nghĩ rằng bạn đã đi xem phim

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.