"Wearetakingthatclass."

Dịch:Chúng tôi sẽ nhận lớp đó.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

to be V-ing còn mang nghĩa tương lai nên được dịch thành "sẽ"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Tại sao là " sẽ nhận " chứ k phải là "nhận"???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are talking that class, We are talking that class, We are talking that class, We are talking that class, We are talking that class, We are talking that class, We are talking that class, We are talking that class

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

"We are taking that class."

"We are going to take that class."

"We will take that class."

Câu này nên dịch là "chúng tôi đang nhận lớp đó" thì chính xác hơn. Chữ "sẽ" đúng cho hai câu sau.

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.