Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là tím."

Dịch:I am purple.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leehaSON

tôi là tím "i am purple" câu này bi lỗi phải không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trongphuc

Không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sasuke-chidori

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangdamyl

không

3 năm trước