"Tôi là tím."

Dịch:I am purple.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leehaSON

tôi là tím "i am purple" câu này bi lỗi phải không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trongphuc

Không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sasuke-chidori

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangdamyl

không

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.