Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người nghệ sĩ làm việc vào buổi sáng."

Dịch:The artists work in the morning.

3 năm trước

0 Nhận xét