Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have milk and wine."

Dịch:Tôi có sữa và rượu vang.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vcom1977

phát âm không nghe ra milk

3 năm trước