"Wehavenotsaidthat."

Dịch:Chúng tôi đã không nói thế.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dat31200712

chúng ta đã không nói thế, câu này cũng được vậy, một số câu khác đâu có bắt lỗi "tôi" hay "ta" đâu, xàm thiệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongTuanTu

Chúng tôi đã không nói như thế. Sai vì dư chữ như

3 năm trước

https://www.duolingo.com/votien6

chúng ta khác với chúng tôi ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/imagenius7

"chúng ta" cũng sai à? Phải được chấp nhận chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtungh

chúng tôi đã không nói điều đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MasamiFan

chúng tôi không nói thế là đủ hiểu việc nói đã xảy ra rồi, thêm từ " đã " vào nghe rất ngang

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giabao112006

chúng ta không nói thế được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

chúng tôi không nói vậy sai :(

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.