"Đây là những con mèo."

Dịch:These are cats.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiangCong

Chỉ giùm mình khi nào there khi nào this với khi nào that với

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

These, those là dùng cho các danh từ số nhiều, this that là dùng cho danh từ số ít

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam_Ta

these are the cats

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoRiZi

These are the cats cũng sai là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được bổ sung :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trilocforever

Ủa, There are không phải à?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.