Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy thật chuyên nghiệp."

Dịch:She is professional.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/line.kind97

làm she is so professional mà cũng sai cơ =.="

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphongstyle

Haizaa, she is so professional??? What's wrong with it?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/memisae

Có chữ "thật" nên mình dịch "she is really professional" sao k dc vay Trang

3 năm trước