Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Viện bảo tàng không nằm trên lộ trình của anh ấy."

Dịch:The museum is not on his route.

1
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lily31192

itinerary k đc ak?

-2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phungbui17

The museum is not on his route nghĩa là gì vậy? Mình không hiểu tại sao sai?

-2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duchap1

The museum is not his route đúng mà

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/line.kind97

On his way ko dc ah:(

-4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangmc

Vì trong bài học này muốn mình dùng route

-3
Trả lời3 năm trước