Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con vịt của bạn là bữa tối của tôi."

Dịch:Your duck is my dinner.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhocken123

2 cai dap an1va2 dieu giong nau sao tui chon lai sai

3 năm trước