Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where do they make it?"

Dịch:Họ làm nó ở đâu?

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

nơi nào họ làm nó? => mình nghĩ nó cũng được mà :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buiviettrung

mình ghi " Họ làm nó nơi nào? " cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trianchien

Đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynguyn17

Họ làm cái đó ở đâu cũng được mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Họ làm nó nơi nào? Tại sao lại sai nhỉ hmmmmm...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnhTu

Đọc "to" mà đáp án là "do". Lý do?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HangLe946130
HangLe946130
  • 10
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Vì họ đọc nhanh gây ra phản ứng ở cơ miệng.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/MAnh277679

Nghe câu này hơi hiểu nhầm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/carot12345

Where to they make it? sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

not to

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Where do they make It, where do they make It, where do they make it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytien19972910

make it cũng có nghĩa là "có mặt" thì sao ạ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/pxluong

Yes

7 tháng trước