Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ hỏi họ."

Dịch:I am going to ask them.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Eppes0809

i will ask them được không các bạn

3 năm trước