"I like sitting by the window."

Dịch:Tôi thích ngồi bên cửa sổ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

I enjoy seeting near the window

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.