Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một người đàn ông ăn một quả cam và một cái sandwich."

Dịch:A man eats an orange and a sandwich.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanAnh0123

man la so it hay so nhieu vay ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNgocXuan

Ít

3 năm trước