Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The boys read."

Dịch:Những cậu bé đọc.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giaan.lb

huhu mình đọc khan cả giọng mà vẫn không đọc được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danhle1709

Hihi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giaan.lb

bây giờ đọc được rồi

3 năm trước