Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The cats are large because they eat and eat."

Dịch:Những con mèo thì to vì chúng ăn và ăn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Chúng và chúng nó có gì khác nhau. Hay là chúng nó chỉ cho người và chúng chỉ cho súc vật?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haichaihai

Mình nghĩ câu này có thể dịch là "Những con mèo thì to vì chúng nó ăn cà nhiều"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hanm4fpt

chúng và họ thì có gì khác?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangHoangPhuong

"những con mèo thì to bởi chúng ăn và ăn" cũng không được :( Haizzz...

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hai976099

Viet cung kho

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hai976099

:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(

3 tuần trước