1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nothing is normal."

"Nothing is normal."

Dịch:Không có gì là bình thường.

November 20, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/longth

không có thứ gì là bình thường


https://www.duolingo.com/profile/CherylTran1

Everything is crazy.


https://www.duolingo.com/profile/VitHngTrn1

Có nghĩa duo cũng not normal à


https://www.duolingo.com/profile/luukieutructien

chắc là duo không bình thường


https://www.duolingo.com/profile/Luna333418

Để cách not với thing có được không ?


https://www.duolingo.com/profile/LQunhAnh12

Không có gì bình thường chỉ có chúng ta là bình thường


https://www.duolingo.com/profile/AimiYang

không có gì là bình thường.


https://www.duolingo.com/profile/phaman.tpu

everything is not normal


https://www.duolingo.com/profile/luukieutructien

như vậy có sao đâu


https://www.duolingo.com/profile/NamNguynPh

Không có gì là bình thường = mọi thứ đều bât thường đúng mà ta.


https://www.duolingo.com/profile/GalaxyDragon800

Ví dụ như cá biết bơi, chó biết đi, chim biết bay hay là gà biết đẻ trứng đều không bình thường đó


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

"Nothing is normal" = "Something is abnormal" ???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.