"Họ đã ở một mình trong thư viện."

Dịch:They were alone in the library.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

HỌ là số nhiều lại dùng với ở MỘT MÌNH là số ít thật là trái ngược!!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Họ đã ở một mình nghĩa là thế nào nhỉ ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phantrongthang

Câu này dùng have been được không hả mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They were alone in library

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

bạn phải luôn dùng the library nhé!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmThThoNg2

Họ là số nhiều sao lại một mình được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Trước giờ cứ cho rằng "alone" chỉ dùng cho một cá thể. Giờ gặp câu này cảm thấy mất phương hướng. Vui lòng có lời giải thích dùm!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

alone là một mình. i am alone; he is alone; they are alone; ... đều đúng hết nhé

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.