Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi phải che những cửa sổ."

Dịch:We have to cover the windows.

3 năm trước

0 Nhận xét