"Chúng tôi phải che những cửa sổ."

Dịch:We have to cover the windows.

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.