"Because what?"

Dịch:Bởi vì cái gì?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vu.chau

"Vì lý do gì?" ad thêm vô đi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtajarchi

"Bởi vì điều gì" cũng đúng. Bởi vì cái gì thì tối nghĩa quá

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.