Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Because what?"

Dịch:Bởi vì cái gì?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vu.chau

"Vì lý do gì?" ad thêm vô đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtajarchi

"Bởi vì điều gì" cũng đúng. Bởi vì cái gì thì tối nghĩa quá

3 năm trước