"The girl did not eat fish today."

Dịch:Cô gái đã không ăn cá hôm nay.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

tại sao câu:The girl did not eat fish today từ eat ko chia nhỉ?, mình nghĩ the girl là số ít nên từ eat phải chia chứ nhỉ?, bạn nào biết chỉ mình với thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

@@, có trợ động từ did nên dùng động từ ở dạng bare infinitive, thường thấy trong câu hỏi hoặc câu phủ định, như trên đó

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.