Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The girl did not eat fish today."

Dịch:Cô gái đã không ăn cá hôm nay.

0
3 năm trước

0 Nhận xét