Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Someone called the press and the journalists are here now."

Dịch:Người nào đó đã gọi cho báo chí và các nhà báo đang ở đây vào lúc này.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hale0407

Câu nào dài dài là run vì sợ dịch k trùng đáp án. Cuối cùng vẫn sai 1 chữ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tu_coi_123
tu_coi_123
  • 15
  • 7
  • 2
  • 2
  • 27

me too

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/quangseo

phóng viên được không ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

ai đó đã gọi cho báo chí và các nhà báo đang ở đây vào lúc này.?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 22
  • 11

Ngữ pháp tiếng Anh chả sai toàn sai ngữ pháp tiếng Việt là sao? "Người nào đó đã gọi cho báo chí và giờ thì các nhà báo đang ở đây" cũng sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ledangthi65

someone là một ai đó không được ư

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 22
  • 11

"ai đó đã gọi cho báo chí và giờ thì những nhà báo ở đây", thế này cũng sai. Cố hoàn thiện phần tiếng việt giúp ad ơi. Nếu thiếu người thì cho mình làm cộng tác viên với.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

Một câu thật lủng củng!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Ai đó đã gọi cho báo chí và vài nhà báo đang ở đây bây giờ. Vậy sai sao ad?

4 tháng trước