Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng một và tháng hai là những tháng trong năm."

Dịch:January and February are months of the year.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanLui
XuanLui
  • 20
  • 5
  • 2
  • 2

ad ơi cho hỏi tại sao lại phải có mạo từ "the" trước year vậy :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myhuyentramy

Oi cung dung

3 năm trước