"Họ đã nói rằng anh ấy rất giàu."

Dịch:They have said that he is very rich.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhHau

Mình thấy tiếng Anh câu này có vẻ k ổn. Nếu đã là QUÁ KHỨ thì cả hai clause đều phải là quá khứ chứ nhỉ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/langtu_1979

I think so too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

They said that he is too much sao k đúng ta

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.